e88c394e-c1f5-4edb-930d-fca2896fb9d4.jpg

FURUNO FAR-1416

Radar hàng hải, màn hình LCD đa màu 15". Nâng cao sự an toàn của bạn trên biển và thích thú đánh bắt cá nhiều hơn với chức năng Phân tích Mục tiêu mới.
Giá: Liên hệ
TB số Tổng đài
hide