2ce7bfdc-21b8-4deb-ace8-b9114fe82285.jpg

FURUNO FS-1575

Máy thu phát vô tuyến MF/HF đáng tin cậy, dùng cho thông tin liên lạc thông thường và cứu nạn, tích hợp tính năng DSC và Bộ thu trực canh DSC. Thỏa khuyến nghị mới của ITU về hệ thống gọi chọn số dùng trong nghiệp vụ di động hàng hải, ITU-R M.493-13
Giá: Liên hệ

  • Thỏa hoàn toàn yêu cầu trang bị GMDSS cho các tàu SOLAS hoạt động vùng biển A2.
  • Thỏa khuyến nghị mới của ITU về hệ thống gọi chọn số dùng trong nghiệp vụ di động hàng hải, ITU-R M.493-13.
  • Màn hình LCD màu 4.3", sáng và độ tương phản cao (480x272 điểm ảnh).
  • Dùng cho thông tin liên lạc cứu nạn, an toàn và thông thường.
  • 256 kênh được thiết lập trước có thể chọn lựa nhanh chóng, nhờ vào núm xoay hoặc nhập trực tiếp từ bàn phím.
  • Truy cập nhanh đến phần soạn các tin DSC nhờ các phím dành riêng trên bộ điều khiển.
  • Truy cập nhanh đến các chức năng dành riêng  trong menu bằng cách dùng các phím số.
Tổng quát

  FS-1575
Công suất phát vô tuyến 150 W pep
Dải tần
Phát: 1605.0kHz đến 27500.0kHz
Thu: 100kHz đến 29999.99kH
Chế độ liên lạc
 Đơn công/ Bán song công 
Loại phát xạ  
 J3E, H3E, A1A, J2B 
Màn hình
LCD màu 4,3" sáng (480x272 điểm ảnh) 
Nguồn điện cung cấp 24VDC 100/110/120/200/220/240VAC với bộ nguồn AC/DC PR-300 (tùy chọn)

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

1. Bộ thu phát FS-1575T
2. Bộ điều khiển FS-2575C
3. Bộ cầm tay HS-2003
4. Bộ điều hưởng anten AT-1575
TB số Tổng đài
hide