CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System)

  Giải thích: CTCSS thêm một trong số khoảng 50 tần số âm thanh thấp trong khoảng 67-254Hz vào tín hiệu phát đi. Khi có nhiều hơn 1 nhóm người dùng trên cùng 1 kênh, máy có dùng chức năng CTCSS sẽ chỉ phát âm thanh ra loa với các cuộc liên lạc có đúng tín hiệu CTCSS của mình chọn trước, các cuộc không có hay có nhưng khác CTCSS sẽ không được phát ra loa.


  DTMF (Dual Tone Multi-Frequency)

  Dịch: Tone quay số đa tần- DTMF
  MED (Marine Equipment Directive)

  Dịch: Chỉ thị về thiết bị hàng hải- MED

  Giải thích: MED 96/98/EC của EU (Châu Âu) có hiệu lực từ 1999 quy định cho 1 loạt các thiết bị trang bị trên tàu với các tàu đăng ký mang cờ của các nước thuộc EU. Nó được xây dựng để bảo đảm các thiết bị phải phù hợp với các công ước quốc tế (như là SOLAS) của IMO và các tiêu chuẩn chung về an toàn của Châu Âu.


  RoHS Directive (Restriction of Hazardous Substances Directive)

  Dịch: Chỉ thị RoHS

  Giải thích: Chỉ thị Hạn chế dùng các chất nguy hiểm - RoHS được EU thông qua. Nó có hiệu lực từ 2006. Chỉ thị này quy định việc hạn chế dùng 6 chất nguy hiểm với các nhà sản xuất thiết bị điện và điện tử như: Chì, thủy ngân…


  VOX (voice operated transmission)

  Dịch: Kích phát bằng giọng nói

  Giải thích: Không cần nhấn phím PTT, chỉ cần nói vào micro, máy tự động chuyển sang chế độ phát. Máy tự động ngừng phát khi bạn ngừng nói (sau 1 thời gian cài đặt) và chuyển sang chế độ thu.TB số Tổng đài
hide