Thông báo về việc phân phối sản phẩm tại Việt Nam của FURUNOhide