8e668328-1bed-439b-af20-ab41f98a7bd7.jpg

FURUNO GP-32

Máy định vị hàng hải
Giá: Liên hệ

• Tăng cường độ chính xác với bộ phận thu WAAS tích hợp sẵn.
• Màn hình LCD đơn sắc 4.5 inch có độ sáng cao.
• Nhiều chế độ hiển thị phù hợp yêu cầu vận hành tàu thuyền trên biển.
• Bộ nhớ 999 điểm vẽ đường đi, 50 hành trình (30 điểm/hành trình), 1,000 điểm nhớ.
• Ghi nhớ điểm đến bằng 1 động tác đơn giản.
• Hiển thị các thông tin hải hành phù hợp từng người sử dụng.
•  Đặc tính Track Back ghi nhớ vết tàu (với khoảng thời gian tự cài đặt) nhằm dễ dàng tìm lại lộ trình trước.
• Dữ liệu về hành trình có thể nhập – xuất vào PC qua cổng RS-232C.

  GP-32
Màn hình

LCD đơn sắc 4.5"

Chức năng dò cá Không
WAAS/DGPS WAAS
Hải đồ điện tử Không

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

1. Màn hình thông dụng với bộ thu WAAS tích hợp sẵn.
2. Anten GPA-017 với cáp 10m
3.Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
TB số Tổng đài
hide