c1210bdc-f430-42cc-ab8a-c25ac5816289.jpg
Kinh tế - Máy thu Navtex không cần giấy in. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
2714574a-4220-4cd7-b5c5-1b2786b51ec5.jpg
Máy thu Navtex hai kênh. Nâng cao hiệu quả và an toàn hàng hải bằng cách xem các bản tin NAVTEX được phát trên cả các kênh nội địa lẫn quốc tế. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
5e94c84a-2d01-42ec-b159-9768bfc4a571.jpg
Máy thu Navtex hai kênh. Nâng cao hiệu quả và an toàn hàng hải bằng cách xem các bản tin NAVTEX được phát trên cả các kênh nội địa lẫn quốc tế ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
TB số Tổng đài
hide