524606ba-1cf5-4382-b500-10eb22dfa160.jpg

FURUNO FSV-85

Máy dò ngang đa chùm tia toàn vòng (Máy siêu chụp) FSV-85 (tần số trung 80 kHz)
- Giải pháp tiên tiến được xây dựng trên công nghệ Sonar đã được chứng minh trên toàn thế giới.
Giá: Liên hệ
TB số Tổng đài
hide