e64d07e2-5568-473d-9a3f-942945efb94f.jpg

FURUNO FMD-3100

Một giải pháp để hỗ trợ chuyển đổi dễ dàng từ hành hải dựa trên hải đồ giấy sang hành hải điện tử. Màn hình LCD 24"chuẩn rộng (Full HD: 1920x1080 pixels) với bàn phím tùy chọn.
Giá: Liên hệ

 

Hải đồ Hàng hải Điện tử
(Electronic Navigation Chart - ENC)
 

Hải đồ Hàng hải Raster
(Raster Navigation Chart - RNC)


IHO/S-57 Edition 3 vector chart (IHO S-63 data protection scheme):
    - Admiralty Vector Chart Service by UKHO
    - C-MAP ENC
    - Jeppesen Primar ECDIS Service

ARCS raster chart.

 C-MAP Professional+*
* Hải đồ C-MAP Professional+ là một hải đồ riêng, do đó nó không thể được coi như thay thế cho hải đồ giấy.

Có thể kết nối với Dịch vụ Cấp phép Linh hoạt (Dynamic Licensing Service) của Jeppesen.

Tương thích với Chức năng phủ thông tin hàng hải (Admiralty Information Overlay-AIO) cho an toàn hành hải tốt hơn.
Bổ sung lớp AIO bao gồm tất cả Thông báo Hàng hải Lâm thời và Sơ bộ cũng như bổ sung các Thông báo sơ bộ của Hải đồ Hàng hải Điện tử - ENC đến đến các Nhà hàng hải, tức là, cảnh báo các nguy cơ hàng hải đã được đánh dấu vào một Hải đồ giấy, nhưng chưa được cập nhật trong Hải đồ Hàng hải Điện tử - ENCS.
Dịch vụ này là miễn phí như là một phần của Dịch vụ Hải đồ Vector (AVCS) của UKHO.  

 

Hiển thị lớp dữ liệu AIO
Đặt con trỏ vào biểu tượng AIO và nhấp chuột phải để mở menu ngữ cảnh. Chọn "Thông tin Mục tiêu - Object INFO" để mở cửa sổ các đối tượng của hải đồ.


Cửa sổ Hải đồ mục tiêu - Chart Object window
Tại cửa sổ hải đồ mục tiêu, chọn mục tiêu AIO và nhấp "OK" để xem chi tiết


  Hiển thị các văn bản đầy đủ của Thông báo hàng hải cũng như hải đồ liên quan.


Thao tác tác vụ cơ bản để truy cập nhanh vào các chức năng cần thiết bằng cách kết hợp Thanh trạng thái và Thanh công vụ truy cập tức thì.
Giao diện người dùng của các trạm FMD-3100 trên thanh công cụ hoạt động được sắp xếp một cách cẩn thận: Thanh trạng thái (Status bar) và Thanh công cụ truy cập tức thì (InstantAccess barTM). Thanh trạng thái chứa thông tin về trạng thái hoạt động, và thanh công cụ truy cập tức thì chứa tất cả các công việc có sẵn. Những thanh công cụ này thao tác đơn giản, dựa vào đó, những người vận hành có thể thực hiện tác vụ hành hải một cách nhanh chóng  mà không cần phải truy cập sâu hơn vào một cây menu phức tạp. Xổ xuống thanh menu để sắp xếp các nghiệp vụ thành lớp hợp lý.
    vào các nút trên Thanh trạng thái và Thanh công cụ truy cập tức thì  để xổ ra các tùy chọn ẩn của các tác vụ phải được thực hiện trong các lớp con, nhấn chuột trái để mở trang. Bằng cách này, những người vận hành có thể nhanh chóng truy cập vào các tác vụ liên quan.

Khả năng tích hợp một cách hợp lý vào hệ thống hàng hải trên tàu; phù hợp một cách hoàn hảo cho việc trang bị mới ECDIS.
2 cổng LAN và 4 cổng nối tiếp có sẵn để giúp tích hợp dễ dàng vào một mạng của đài chỉ huy cũng như giao tiếp với các cảm biến hàng hải trên tàu    
Lắp đặt linh hoạt; hỗ trợ cả hai kiểu lắp trên bàn* cũng như lắp áp mặt phẳng để phù hợp với không gian trong buồng lái    
* Cần có thêm tùy chọn khung lắp trên mặt bàn.
 

Phù hợp dùng làm thiết bị ECDIS chính và dự phòng.    
Cấu hình kép của FMD-3100 hỗ trợ các tàu được phép hành trình không cần hải đồ giấy.
Đối với những tàu đã được lắp đặt các trạm FMD-3200/FMD-3300, trạm FMD-3100 có thể được sử dụng như một phương án dự phòng  có chi phí thấp cho trạm ECDIS FMD-3200/FMD-3300.    

Vẽ lại Hải đồ tức thời bằng công cụ vẽ hải đồ tiên tiến của FURUNO cho phép vẽ lại một thứ trong quá khứ.


Vẽ lại Hải đồ tức thời

Dễ dàng kết nối với các Radar dòng FAR-2xx7 để cho các chức năng:
     Phủ hình ảnh radar.
     Hành trình và điểm nhớ.
     Thông tin theo dõi mục tiêu.
     Hải đồ cấu hình theo người dùng.

Chuyển đổi dữ liệu thông qua mạng Ethernet: 

* Có thể cập nhật phần mềm trên dòng FAR 21x7/FAR-28x7 tùy theo vào số của phiên bản.    
* Với chức năng phủ hình ảnh  Radar nếu dùng radar kỹ thuật tương tự (như dòng FAR-2xx5), thì cần thêm Hộp kết nối Radar RCB-002 tùy chọn.

Tuân thủ theo các quy định của IMO và IEC như sau:    
    IMO MSC.232(82).
    IMO A.694(17).
    IEC 61162-1 Ed. 4.
    IEC 61162-2 Ed. 1.
    IEC 61174 Ed. 3.
    IEC 62288.
Untitled Document
Sản phẩm FMD-3100
Phiên bản phần mềm
01.21
01.23
01.25
01.47
01.63 
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm
IEC 61174ed3
Hải đồ hàng hải điện tử (ENC) S-57 Edition 3.1,
S-57 Edition 3.1.1 và
S-57 Maintenance Document (Cumulative) Number 8 
Hải đồ hàng hải Raster (RNC) S-61 Edition 1.0
ECDIS Presentation Library
S-52 PresLib edition 3.4 
ENC Data Protection
S-63 edition 1.1
Phù hợp với IHO CDS
Có khả năng nâng cấp phần mềm -

Vui lòng tham khảo ý kiến với các nhà phân phối tại nước của bạn, nếu bạn muốn nâng cấp phần mềm.
TB số Tổng đài
hide